Πληροφορίες

Καλώς ήρθατε στο Μαθαίνω να Φροντίζω/Web Guide for Caregivers, έναν πρακτικό βοηθό κάθε φροντιστή στο σπίτι.

Πρόκειται για μια διαδικτυακή πλατφόρμα που προσφέρει την δυνατότητα εκπαίδευσης σε οικογενειακούς φροντιστές ατόμων με άνοια, από εξειδικευμένους επαγγελματίες, παρέχοντας δωρεάν υλικό και χρήσιμες πληροφορίες για κάθε ενδιαφερόμενο. Περιλαμβάνει 4 ενότητες με οπτικοακουστικό υλικό και εκπαιδευτικές οδηγίες, με απλό και εύληπτο τρόπο ώστε να μπορεί να τις ακολουθήσει ο κάθε οικογενειακός φροντιστής από το σπίτι του. Η φύση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων έχει χαρακτήρα πρόληψης και αντιμετώπισης, ανάλογα με το θέμα/ πρόβλημα που υπάρχει. Σκοπός της πλατφόρμας είναι η βελτίωση της ψυχικής και σωματικής υγείας τόσο των οικογενειακών φροντιστών όσο και των ατόμων που αυτοί-ες επιμελούνται.

Η άτυπη φροντίδα στο σπίτι είναι μια εργασία ιδιαίτερα απαιτητική, χρονοβόρα και πολλές φορές παραμελημένη από την κοινωνία. Οι φροντιστές οι οποίοι τις περισσότερες φορές αναλαμβάνουν μόνοι τους αυτή την εργασία χωρίς εξωτερική βοήθεια και εξιδεικευμένη γνώση επιβαρύνονται όχι μόνο οικονομικά αλλά και ψυχολογικά. Μέσω της πλατφόρμας θα προσπαθήσουμε να καλύψουμε αυτό το  κενό που υπάρχει ανάμεσα στην επαγγελματική και άτυπη φροντίδα, δίνοντας κάποια εφόδια ώστε να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν καλύτερα στο έργο τους διατηρώντας παράλληλα τη δική τους ψυχική ευημερία. Το έργο αναπτύχθηκε από τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό InterMediaKT ως αποτέλεσμα του προγράμματος Word of Differnece 2021, που χρηματοδοτεί το Ίδρυμα Vodafone και το εκπαιδευτικό υλικό προέρχεται από το κοινοφελές σωματείο Φροντίζω.

Στόχοι

Εκπαίδευση των οικογενειακών φροντιστών από εξιδεικευμένους επαγγελματίες μέσω οπτικοακουστικού υλικού.

Βελτίωση της σωματικής και ψυχικής υγείας των ενδιαφερόμενων μελών, μέσω τεχνικών και μεθόδων αυτό-φροντίδας και ψυχικής ευημερίας.

Εφαρμογή προγραμμάτων νοητικής και σωματικής ενδυνάμωσης για τη πρόληψη ή και την αντιμετώπιση του εκάστοτε προβλήματος.

Powered by:

Supported by: