Φροντιδα - αυτοφροντιδα

Μια εισαγωγή στη φροντίδα στο σπίτι, περιλαμβάνοντας πρακτικές που μπορούν να ακολουθηθούν για τη φροντίδα των ασθενών αλλά και για την αυτό-φροντίδα των ίδιων των φροντιστών ώστε να διατηρούν την ψυχική τους ευημερία και να μπορούν όσο το δυνατό καλύτερα να αντιμετωπίζουν τις διάφορες προκλήσεις της καθημερινότητας.

Φροντιδα - αυτοφροντιδα

Μια εισαγωγή στη φροντίδα στο σπίτι, περιλαμβάνοντας πρακτικές που μπορούν να ακολουθηθούν για τη φροντίδα των ασθενών αλλά και για την αυτό-φροντίδα των ίδιων των φροντιστών ώστε να διατηρούν την ψυχική τους ευημερία και να μπορούν όσο το δυνατό καλύτερα να αντιμετωπίζουν τις διάφορες προκλήσεις της καθημερινότητας.

Διαφραγματική Αναπνοή - Αυτοφροντίδα

Κατά τις τεχνικές χαλάρωσης το άτομο μπαίνει σε μια διαδικασία να εκπαιδεύεται να χαλαρώνει ομάδες του σώματος του, να αναγνωρίζει πότε υπάρχει ένταση και πότε ηρεμία και να απελευθερώνει τη συσσωρευμένη ένταση. Το στρες διαταράσσει το ρυθμό αναπνοής μας, και συχνά η γρήγορη και άτακτη αναπνοή γίνεται συνήθεια.  Η σωστή αναπνοή είναι πολύ σημαντική και μπορούμε μέσα από την εξάσκηση να την ελέγχουμε.

Νευρομυϊκή Χαλάρωση - Αυτοφροντίδα

Είναι μια κυκλική διαδικασία εκπαίδευσης της χαλάρωσης, οπού το άτομο μαθαίνει να νοιώθει την ένταση στους μυς και έπειτα την αφήνει να  φύγει, σκοπός είναι η ολική χαλάρωση. το άτομο με συνεχή εξάσκηση μαθαίνει να χαλαρώνει περισσότερο και γρηγορότερα ακόμη και σε δύσκολες καταστάσεις πχ θόρυβος. 

Αποφόρτιση Φροντιστών - Αυτό Φροντίδα

Οι φροντιστές ατόμων με άνοια είναι όπως λέγεται οι κρυμμένοι ασθενείς αυτής της ασθένειας. Το φορτίο που έχουν αναλάβει είτε οικονομικό είτε πρακτικό είτε συναισθηματικό είναι μεγάλο και σίγουρα επηρεάζει την καθημερινότητα και ψυχολογία τους. Παρακάτω μπορείτε να παρακολουθήσετε μια ομιλία για τα δεδομένα των φροντιστών στην Ελλάδα και με ποιους τρόπους μπορουν να βοηθηθούν.

Περιποίηση Προσώπου - Φροντίδα

Εδώ μπορείτε να παρακολούθησετε τη διαδικασία περιποίησης προσώπου, δηλαδή πώς μπορείτε να βοηθήσετε ένα άτομο με άνοια να πλύνει σωστά το πρόσωπό του. Πριν από κάθε πράξη φροντίζουμε να εξηγήσουμε στο άτομο την διαδικασία που θα ακολουθήσει, έχουμε όλα τα υλικά δίπλα μας και πλένουμε καλά τα χέρια μας πρίν βάλουμε γάντια μιας χρήσεως.

Περιποίηση Στοματικής Κοιλότητας - Φροντίδα

Εδώ μπορείτε να παρακολούθησετε τη διαδικασία περιποίησης της στοματικής κοιλότητας σε άτομο με άνοια που όμως έχει την εκτελεστική λειτουργία και δυνατότητα να συνεργαστεί μαζί σας και να ακολουθήσει τα βήματα. Πριν από κάθε πράξη φροντίζουμε να εξηγήσουμε στο άτομο την διαδικασία που θα ακολουθήσει, έχουμε όλα τα υλικά δίπλα μας και πλένουμε καλά τα χέρια μας πρίν βάλουμε γάντια μιας χρήσεως.

Περιποίηση Στοματικής Κοιλότητας - Φροντίδα

Εδώ μπορείτε να παρακολούθησετε τη διαδικασία περιποίησης της στοματικής κοιλότητας, αυτή τη φορά όμως σε άτομο με άνοια που είναι σε βαριά κατάσταση και δεν υπάρχει η δυνατότητα συνεργασίας μαζί σας. Πριν από κάθε πράξη φροντίζουμε να εξηγήσουμε στο άτομο την διαδικασία που θα ακολουθήσει, έχουμε όλα τα υλικά δίπλα μας και πλένουμε καλά τα χέρια μας πρίν βάλουμε γάντια μιας χρήσεως.

Περιποίηση Τεχνητής Οδοντοστοιχίας - Φροντίδα

Εδώ μπορείτε να παρακολούθησετε τη διαδικασία του σωστού πλυσίματος της τεχνητής οδοντοστοιχίας σε περίπτωση που το άτομο που φροντίζετε δεν είναι σε θέση να το κάνει μόνο του, είτε να του δείξετε τη διαδικασία ώστε αν υπάρχει η δυνατότητα να συμμετέχει και αυτό. Πριν από κάθε πράξη φροντίζουμε να εξηγήσουμε στο άτομο την διαδικασία που θα ακολουθήσει, έχουμε όλα τα υλικά δίπλα μας και πλένουμε καλά τα χέρια μας πρίν βάλουμε γάντια μιας χρήσεως.

Μπάνιο Επί Κλίνης - Φροντίδα

Εδώ μπορείτε να παρακολούθησετε τη διαδικασία που ακολουθοόυμε στο μπάνιο επί κλίνης όταν φροντίζουμε άτομο με άνοια που βρίσκεται στο κρεβάτι και δεν μπορεί να φροντίσει μόνο του την ατομική του υγιεινή. Πριν από κάθε πράξη φροντίζουμε να εξηγήσουμε στο άτομο την διαδικασία που θα ακολουθήσει, έχουμε όλα τα υλικά δίπλα μας και πλένουμε καλά τα χέρια μας πρίν βάλουμε γάντια μιας χρήσεως.

Τοπική Καθαριότητα - Φροντίδα

Εδώ μπορείτε να παρακολούθησετε τη διαδικασία της τοπικής καθαριότητας όταν φροντίζουμε γυναίκα με άνοια που δεν είναι εύκολο να φροντίσει μόνη της τον εαυτό της. Πριν από κάθε πράξη φροντίζουμε να εξηγήσουμε στο άτομο την διαδικασία που θα ακολουθήσει, έχουμε όλα τα υλικά δίπλα μας και πλένουμε καλά τα χέρια μας πρίν βάλουμε γάντια μιας χρήσεως.

ΝΟΗΤΙΚΗ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ

ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΜΕ ΤΑΞΙΔΙΑ

Powered by:

Supported by: