Νοητικη ενδυναμωση

Η νοητική ενδυνάμωση είναι μια από τις βασικές μη φαρμακευτικές προσεγγίσεις στην άνοια που στοχεύει στη σταθεροποίηση ή μείωση της γνωστικής έκπτωσης του ατόμου με άνοια, μέσω της αξιοποίησης των αποθεμάτων του. Σ ’αυτήν την ενότητα θα βρείτε παραδείγματα ασκήσεων και δημιουργικής απασχόλησης που μπορείτε να κάνετε με το άτομο το οποίο φροντίζετε.

Νοητικη ενδυναμωση

Η νοητική ενδυνάμωση είναι μια από τις βασικές μη φαρμακευτικές προσεγγίσεις στην άνοια που στοχεύει στη σταθεροποίηση ή μείωση της γνωστικής έκπτωσης του ατόμου με άνοια, μέσω της αξιοποίησης των αποθεμάτων του. Σ ’αυτήν την ενότητα θα βρείτε παραδείγματα ασκήσεων και δημιουργικής απασχόλησης που μπορείτε να κάνετε με το άτομο το οποίο φροντίζετε.

Μη φαρμακευτικές παρεμβάσεις - Ομιλία

Παρακάτω μπορείτε να παρακολουθήσετε μια παρουσίαση από την κοινωνική λειτουργό του Σωματείου Φροντίζω, για τις μη φαρμακευτικές παρεμβάσεις που μπορούν να υλοποιηθούν σε άτομα με άννοια. Δίνεται έμφαση στο τρόπο και τη μέθοδο που μπορεί να επιτευχθεί η νοητική ενδυνάμωση. 

Βασικές κατευθύνσεις - Μη φαρμακευτικές παρεμβάσεις

Σε αυτό το βίντεο θα δείτε πολύ σύντομα κάποιες συμβουλές και τι θα πρέπει να προσέξετε όταν θέλετε να πραγματοποήσετε οποιαδήποτε μη φαρμακευτική παρέμβαση με τον άνθρωπο σας. 

Νοητική Ενδυνάμωση - Παραδείγματα

Η Νοητική Ενδυνάμωση είναι μια από τις πιο σηαντικές παρεμβάσεις και τα οφέλη της είναι πολλά. Δείτε ορισμένα παραδείγματα και τρόπους που μπορείτε να ακολουθήσετε. 

Άλλα είδη παρεμβάσεων

Εκτός από τις ασκήσεις και μεθόδους νοητικής ενδυνάμωσης, μπορείτε να δοκιμάσετε και μια σειρά άλλων τρόπων που μπορείτε να βοηθήσετε εναν ηλικιωμένα με άνοια. 

ΦΡΟΝΤΙΔΑ & ΑΥΤΟΦΡΟΝΤΙΔΑ

ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΜΕ ΤΑΞΙΔΙΑ

Powered by:

Supported by: